All People EPLegal

CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI GIỎI NHẤT TRONG LĨNH VỰC CHÚNG TÔI LÀM

Các luật sư của EPLegal có kiến thức sâu rộng về pháp luật Việt Nam và quốc tế nhờ vào quá trình học tập và nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn hành nghề trực tiếp trong các công ty quốc tế.

BAN GIÁM ĐỐC

Ngo Quynh Anh EPLegal

Ban pháp lý

HOÀNG THỊ NHUNG (NATALIA)

Cố vấn cấp cao

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: nhunghoang@eplegal.com

Xem chi tiết

LƯƠNG QUỐC HUY

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:huyluong@eplegal.com

Xem chi tiết
NGUYEN VAN NHAN

NGUYỄN VĂN NHÂN

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:nhannguyen@eplegal.com

Xem chi tiết
Nguyen Thu Huong EPLegal

NGUYỄN THU HƯƠNG (AMELIA)

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:huongnguyen@eplegal.com

Xem chi tiết

HỒ THỊ HIẾU (HEIDI)

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:hieuho@eplegal.com

Xem chi tiết

NGUYỄN VĂN SƠN (JOHN)

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:sonnguyen@eplegal.com

Xem chi tiết
Pham Thai Dan Manh

PHẠM THÁI ĐAN MẠNH (DAN)

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:manhpham@eplegal.com

Xem chi tiết
Dao Thi Yen Ly

ĐÀO THỊ YẾN LY

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: lydao@eplegal.com

Xem chi tiết

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:hanhpham@eplegal.com

Xem chi tiết

LÊ THANH HOÀNG

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: hoangle@eplegal.com

Xem chi tiết
Trinh Huyen Trang EPLegal

TRỊNH HUYỀN TRANG (TRACY)

Trợ lý luật sư

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: trangtrinh@eplegal.com

Xem chi tiết

TẠ PHƯƠNG THẢO

Trợ lý luật sư

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: thaota@eplegal.com

Xem chi tiết

Ban tài chính

Nguyen Thi Thao Van EPLegal

NGUYỄN THỊ THẢO VÂN

Chuyên gia Tư vấn Thuế – Tài chính -Nhân sự

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: fna@eplegal.com

Xem chi tiết