QUY ĐỊNH VỀ CHIA, TÁCH CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN MỚI NHẤT

chia-tach-cong-ty

Luật Doanh nghiệp 2020 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, đi kèm theo nó là những quy định mới về thủ tục chia, tách các loại hình công ty.

Đây là một hình thức không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Nó là một loại hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Theo quy định, chỉ có Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty cổ phần mới có thể thực hiện được hoạt động này.

Hình thức tách công ty

Cả công ty TNHH và công ty cổ phần đều có thể thực hiện tách công ty bằng phương thức chuyển tài sản, chuyển quyền, nghĩa vụ thành viên, cổ đông của công ty bị tách để thực hiện hoạt động thành lập một hay nhiều công ty TNHH, công ty cổ phần mới được tách ra tuy nhiên không làm chấm dứt sự tồn tại, hiện diện của công ty bị tách.

chia-tach-cong-ty

Quy định mới về thủ tục tách công ty TNHH và công ty cổ phần

 Theo quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ của công ty mà hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đó hoặc có thể là Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua nghị quyết, quyết định thực hiện tách công ty.

Các nội dung chủ yếu của nghị quyết, quyết định về việc tách công ty

Trong nghị quyết phải có thông tin về tên, trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty mới; các phương án sử dụng nguồn lao động; phương thức tách công ty; giá trị về tài sản và quyền, nghĩa vụ sau khi tách công ty; thời hạn thực hiện việc tách công ty.

Tất cả chủ nợ đều sẽ được gửi nghị quyết, quyết định về việc tách công ty, công ty có trách nhiệm thông báo cho người lao động biết về hành động này trong 15 ngày kể từ ngày đưa ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết đó.

Thực hiện bầu, bổ nhiệm ra Chủ tịch Hội đồng thành viên mới, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có chức vụ điều hành công ty thông qua các thành viên của công ty được tách dựa vào Điều lệ của công ty.

Tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

chia-tach-cong-ty

Quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp khi thực hiện

Sau khi tách, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký doanh nghiệp.

Công ty bị tách phải tiến hành các thủ tục thay đổi về vốn điều lệ, số lượng các thành viên cũng như cổ đông sao cho tương ứng với phần vốn góp, cổ phần. Nếu số lượng các thành viên, cổ đông giảm xuống cũng sẽ phải tiến hành các thủ tục.

Công ty bị tách và công ty mới sẽ phải liên đới cùng chịu trách nhiệm về nghĩa vụ cũng như các khoản nợ chưa thanh toán, giải quyết hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp công ty bị tách và công ty mới cùng với các chủ nợ, khách hàng, đối tác của công ty và người lao động có thỏa thuận khác thì sẽ không phải thực hiện theo các bước đã nêu.

Kế thừa cả về quyền, nghĩa vụ và các lợi ích hợp pháp đã được phân tại nghị quyết, quyết định về việc tách công ty.

Trên đây là các quy định cơ bản nhất mà EPLegal VN gửi đến các bạn về việc chia, tách công ty. EPLegal VN với kinh nghiệm thực hiện tách, chuyển đổi loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẵn sàng tư vấn cũng như hỗ trợ các bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua website hoặc hotline 028.38232.648 để được tư vấn kỹ hơn.

Tài liệu tham khảo 

  1. Luật Doanh nghiệp 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *