Ban Pháp lý

HOÀNG THỊ NHUNG (NATALIA)

Cố vấn cấp cao

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: nhunghoang@eplegal.com

Xem chi tiết

LƯƠNG QUỐC HUY

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:huyluong@eplegal.com

Xem chi tiết
NGUYEN VAN NHAN

NGUYỄN VĂN NHÂN

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:nhannguyen@eplegal.com

Nguyen Thu Huong EPLegal

NGUYỄN THU HƯƠNG (AMELIA)

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:huongnguyen@eplegal.com

Xem chi tiết

HỒ THỊ HIẾU (HEIDI)

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:hieuho@eplegal.com

Xem chi tiết

NGUYỄN VĂN SƠN (JOHN)

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:sonnguyen@eplegal.com

Xem chi tiết
Pham Thai Dan Manh

PHẠM THÁI ĐAN MẠNH (DAN)

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:manhpham@eplegal.com

Xem chi tiết
Dao Thi Yen Ly

ĐÀO THỊ YẾN LY

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: lydao@eplegal.com

Xem chi tiết

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email:hanhpham@eplegal.com

Xem chi tiết

LÊ THANH HOÀNG

Tư vấn viên

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: hoangle@eplegal.com

Xem chi tiết

TRỊNH HUYỀN TRANG (TRACY)

Trợ lý luật sư

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: trangtrinh@eplegal.com

Xem chi tiết

TẠ PHƯƠNG THẢO

Trợ lý luật sư

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: thaota@eplegal.com

Xem chi tiết

Ban tài chính

Nguyen Thi Thao Van EPLegal

NGUYỄN THỊ THẢO VÂN

Chuyên gia Tư vấn Thuế – Tài chính -Nhân sự

Điện thoại: +84 28 3823 2648
Email: fna@eplegal.com

Xem chi tiết