International Business EPLegal

Kinh doanh quốc tế

EPLegal có kinh nghiệm trong các khía cạnh pháp lý liên quan đến chống bán phá giá, thương mại quốc tế, vận chuyển và bảo hiểm hàng hải. Các luật sư của Công ty cũng có nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vấn đề tuân thủ các điều ước quốc tế có hiệu lực tại Việt Nam.

Các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực này bao gồm các biện pháp phòng vệ thương mại, hợp đồng xuất nhập khẩu, thuế xuất khẩu / nhập khẩu và các quy định hải quan, hợp đồng gia công hàng hóa, mua bán tàu và các công trình biển, thông qua các hợp đồng thuê tàu định kỳ / chuyến, vận chuyển hàng hóa.

Hoạt động của chúng tôi bao gồm các dịch vụ sau:
– Tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu tại Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
– Soạn thảo hoặc xem xét các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ quốc tế và hợp đồng thuê tàu;
– Tư vấn về CWHT, thuế xuất khẩu / nhập khẩu và các quy định hải quan;
– Tư vấn các yêu cầu về giấy phép và giấy phép liên quan đến hoạt động thương mại / vận tải biển quốc tế tại Việt Nam, hỗ trợ khách hàng có được như vậy;
– Tư vấn về phân bổ / quản lý rủi ro và các khía cạnh bảo hiểm trong các hoạt động thương mại quốc tế.