Hàng không

Các luật sư của EPLegal có  kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm đáng kể trong việc hỗ trợ khách hàng cho các vấn đề pháp lý trong các giao dịch cho thuê/thay thế quyền và nghĩa vụ/chuyển nhượng tàu bay như chuẩn bị và soạn thảo hợp đồng thuê máy bay, thỏa thuận chuyển nhượng/thay thế quyền và nghĩa vụ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ tư vấn cho chủ sở hữu, bên cho thuê, bên cho vay và người bảo lãnh trong việc lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp khắc phục liên quan đến giao dịch tài chính và tái cấp vốn.

Tại thị trường hàng không Việt Nam, chúng tôi có kinh nghiệm đại diện cho khách hàng của mình trong tất cả các loại giao dịch cho thuê vận hành quốc tế. EPLegal là một công ty luật hàng đầu cung cấp các ý kiến pháp lý toàn diện liên quan đến các vấn đề hàng không để hỗ trợ khách hàng Việt Nam và quốc tế.
Chúng tôi tự hào rằng các ý kiến tư vấn pháp lý của chúng tôi cung cấp cho khách hàng thêm hiểu biết và quan điểm rõ ràng về rất nhiều vấn đề mà một giao dịch tàu bay phải giải quyết một cách hiệu quả.