Award EPLegal

eplegal awards

Trong các dự án, đội ngũ nòng cốt của EPLegal đã luôn dành sự chú ý, tỉ mỉ khi xem xét các chi tiết trong các tình huống của khách hàng và ý kiến pháp lý của mình. Từ đó đưa ra những giải pháp, tư vấn sâu sắc nhất. Với chuyên môn xuất sắc của họ đã giúp EPLegal đạt được các kết quả đáng mong đợi.

EPLegal Awards 2019

 • Công ty luật được xếp hạng trong lĩnh vực  Tài chính & Ngân hàng (Đáng chú ý, IFLR1000, 2019)
 • Công ty luật được xếp hạng trong lĩnh vực Phát triển Dự án (Hạng 2, IFLR1000, 2019)
 • Công ty luật được xếp hạng trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập (Hạng 3, IFLR1000, 2019);
 • Công ty Luật được đánh giá cao trong lĩnh vực Năng lượng (Asialaw Profiles, 2019)
 • Công ty luật được đánh giá trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng (Asialaw Profiles, 2019)
 • Công ty luật đáng chú ý trong Giải quyết tranh chấp, Doanh nghiệp – Mua bán & Sáp nhập, Xây dựng, Cơ sở hạ tầng (Asialaw Profiles, 2019)
 • Luật sư được xếp hạng trong lĩnh vực Dự án, Hạ tầng & Năng lượng (Hạng 3 – Tony Nguyen) (Chambers & Partners 2019)
 • Công ty luật được xếp hạng trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hang (Hạng 3), Doanh nghiệp – Mua bán & Sáp nhập (Hạng 4), Giải quyết tranh chấp – Trọng tài, Tranh tụng (Hạng 3), Dự án và Năng lượng (Hạng 3), Hàng hải & Hàng không (Hạng 2) (Legal500, 2019)
 • Công ty luật được xếp hạng trong lĩnh vực Năng lượng và Xây dựng (Hạng 2) và lĩnh vực Thương mại và Giao dịch (Hạng 3) (Benchmark Litigation, 2019)
 • Luật sư được xếp hạng trong lĩnh vực Giải quyết tranh chấp (Tony Nguyen) (Benchmark Litigation, 2019)

EPLegal Awards 2018

 • Công Ty Luật được xếp hạng lĩnh vực Phát triển Dự án ( Hạng 2, IFLR 1000, 2018)
 • Công ty Luật lĩnh vực Tài chính Ngân hàng nổi bật (IFLR1000, 2018)
 • Công ty Luật được đánh giá cao trong lĩnh vực năng lượng (Asialaw Profiles, 2018)
 • Công ty Luật được đánh giá trong lĩnh vực Hạ tầng, Tài chính Ngân hàng (Asialaw Profiles, 2018)
 • Công ty Luật tiêu biểu trong lĩnh vực Dự án, Hạ tầng & Năng lượng (Hạng 3) và Luật sư Tony (Hạng 2) (Chambers & Partners)
 • Công ty Luật đứng đầu trong lĩnh vực Năng lượng (The Corporate LiveWire Innovation & Excellence Awards)
 • Công ty Luật của năm trong lĩnh vực Giải quyết tranh chấp, Năng lượng, Vận chuyển & Hàng hải ( ACQ Global Awards)
 • Công ty Luật của năm trong lĩnh vực Cơ sở Hạ tầng (M&A international)

EPLegal Awards 2017

 • Công ty Luật được đánh giá cao trong lĩnh vực Năng lượng & Tài nguyên (Asialaw Profiles, 2017)
 • Công ty Luật được đánh giá trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng, Dự án tài chính, Vận chuyển, Hàng không & Hàng hải (Asialaw Profiles, 2017)
 • Giải thưởng Luật sư thương mại của năm (Legal Awards Corporate LiveWire 2017/18)
 • Công ty Luật của năm trong lĩnh vực Vận Chuyển & Hàng Hải (ACQ Global Awards, 2017)

EPLegal Awards 2016

 • Công ty Luật được xếp hạng về Năng lượng và Cơ sở hạ tầng (Hạng 2, IFLR1000, 2016)
 • Công ty luật đáng chú ý trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng (IFLR1000, 2016)
 • Công ty Luật xuất sắc về lĩnh vực Năng lượng & Tài nguyên (Asialaw Profiles, 2016)
 • Công ty Luật được đánh giá cao trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng, Dự án tài chính, Vận chuyển, Hàng không & Hàng hải (Asialaw Profiles, 2016)
 • Công ty Luật được đánh giá trong lĩnh vực Thuế, Giải thể & Cấu trúc doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý tài chính, Giải quyết tranh chấp, Doanh nghiệp/Mua bán& Sáp nhập và chống độc quyền (Asialaw Profiles, 2016).

EPLegal Awards 2015

 • Công ty Luật và Luật sư được xếp hạng trong lĩnh vực Năng lượng, Dự án tiêu biểu (Hạng 3 – Công ty, Hạng 2 – Tony Nguyen, Chambers & Partners 2013-2014-2015)
 • Công ty Luật về năng lượng nổi bật nhất (The Corporate LiveWire 2015 Innovation & Excellence Awards)

EPLegal Awards 2014

 • Công ty Luật và Luật sư được xếp hạng trong lĩnh vực Năng lượng, Dự án tiêu biểu (Hạng 3 – Công ty, Hạng 2 – Tony Nguyen, Chambers & Partners 2013-2014-2015)
 • Công ty Luật của năm trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp (ACQ Global Awards 2014)
 • Công ty Luật của năm trong lĩnh vực Vận chuyển và Hàng Hải (ACQ Global Awards 2014, 2015)
 • Công ty Luật của năm trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng (M&A International 2014)