Trinh Huyen Trang EPLegal

TRỊNH HUYỀN TRANG

Trợ lý luật sư

Tel: +84 28 3823 2648 Email: trangtrinh@eplegal.com

CHUYÊN NGÀNH

Năng lượng
Doanh nghiệp – Đầu tư
Giải quyết tranh chấp

KINH NGHIỆM

Huyền Trang hiện đang là Trợ lý luật của EPLegal tại văn phòng Hồ Chí Minh. Trang đã được tham gia nhiều dự án quan trọng trong và ngoài nước liên quan đến các giao dịch đầu tư, các dự án năng lượng và giải quyết tranh chấp.

HỌC VẤN

  • Bằng Cử nhân Luật Kinh tế, Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • Hỗ trợ luật sư tham gia tư vấn cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về các hợp đồng mua dầu thô phục vụ cho nhà máy lọc dầu của Công ty;
  • Hỗ trợ luật sư tham gia tư vấn cho PVGas về dự án nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) vào Việt Nam;
  • Hỗ trợ luật sư tham gia tư vấn cho một công ty Hoa Kỳ trong việc mua lại mảng kinh doanh bao bì của một công ty Việt Nam;
  • Hỗ trợ luật sư đại diện cho một công ty Việt Nam với tư cách là Nguyên đơn trong một vụ kiện trọng tài quốc tế liên quan đến tranh chấp các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;
  • Hỗ trợ luật sư đại diện cho chủ đầu tư của một dự án EPC trong một vụ kiện trọng tài quốc tế với bên kia là một thành viên của liên danh tổng thầu của hợp đồng EPC.
  •