TẠ PHƯƠNG THẢO

Paralegal

Tel: +84 28 3823 2648 Email: thaota@eplegal.com

CHUYÊN NGÀNH

Năng lượng
Giải quyết tranh chấp
Doanh nghiệp và đầu tư

KINH NGHIỆM

Thảo đã làm việc tại EPLegal với vai trò là Trợ lý luật sư. Thảo đã hỗ trợ các Luật sư và Tư vấn viên trong nhiều dự án lớn và phức tạp liên quan đến các lĩnh vực giải quyết tranh chấp, Đầu tư nước ngoài và năng lượng cho các khách hàng trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực năng lượng, Thảo tham gia hỗ trợ luật sư rà soát và phát hiện các vấn đề pháp lý tiềm ẩn trong các hợp đồng mua bán dầu và khí để tư vấn cho các chủ sở hữu Công ty, các nhà đầu tư giải quyết các vấn đề này.

Trong mảng Doanh nghiệp, Thảo đã và đang tham gia nhiều giao dịch mua bán sáp nhập với vai trò là người chuẩn bị báo cáo thẩm định pháp lý và tư vấn trong quá trình soạn thảo LOI và Hợp đồng để bảo vệ tối đa quyền lợi của Khách hàng trước khi hợp tác với Công ty mục tiêu và các Nhà đầu tư nước ngoài.

HỌC VẤN

  • Cử nhân Luật Quốc tế, Học viện Ngoại Giao Việt Nam.