PHẠM THỊ MỸ HẠNH

Tư vấn viên

Tel: +84 28 3823 2648 Email: hanhpham@eplegal.com

KINH NGHIỆM

Hạnh có 07 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng, Doanh nghiệp & M&A, Bất động sản & Xây dựng, Hàng hải & Hàng không và Tranh tụng.

Trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng, Hạnh có 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm tố tụng tại một tổ chức tài chính và là thành viên đội Tố tụng tại một công ty luật có tiếng tại Việt Nam. Hạnh tham gia với tư cách là đại diện theo ủy quyền của khách hàng cũng như vai trò luật sư trong nhiều vụ tranh chấp và đạt được nhiều thành công đáng kể.

Trong lĩnh vực Doanh nghiệp và M&A, Hạnh tham gia hỗ trợ nhiều giao dịch M&A thông qua việc soạn thảo báo cáo thẩm định pháp lý, thư tư vấn; soạn thảo và rà soát các hợp đồng mua bán cổ phần, mua bán phần tài sản và các tài liệu liên quan trong quá trình M&A. Hạnh còn tham gia tư vấn thường xuyên cho khách hàng sau M&A.

Trong lĩnh vực Bất động sản & Xây dựng, Hạnh đã soạn thảo và rà soát nhiều hợp đồng BCC và tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng BCC.

Trong lĩnh vực Hàng hải & Hàng không, Hạnh đã tham gia tư vấn khách hàng trong giao dịch cấp tín dụng hợp vốn để mua tàu biển và đã hỗ trợ cho một doanh nghiệp vận chuyển hàng không Hàn Quốc trong một tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa với một trong các hãng hàng không lớn nhất tại Việt Nam.

HỌC VẤN

  • Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ
  • Bằng Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đang tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh