Pham Thai Dan Manh

PHẠM THÁI ĐAN MẠNH (DAN)

Tư vấn viên

Tel: +84 28 3823 2648 Email: manhpham@eplegal.com

CHUYÊN NGÀNH

Năng lượng
Doanh nghiệp – Đầu tư
Giải quyết tranh chấp – Khiếu kiện

KINH NGHIỆM

Mạnh làm việc tại EPLegal với vai trò Tư vấn viên Mạnh là chuyên viên về hợp đồng và có thể tư vấn cho khách hàng Việt Nam lẫn nước ngoài về soạn thảo và đàm phán các hợp đồng thương mại, hợp đồng EPC, hợp đồng thuê tàu.

Mạnh có kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp và tố tụng. Cùng với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của EP Legal, Mạnh hỗ trợ các Luật sư để tư vấn cho khách hàng trong các vụ kiện trọng tài quốc tế tại ICC, SIAC và VIAC. Ngoài ra, Mạnh cũng tư vấn cho khách hàng trong các vụ kiện dân sự và hành chính.

HỌC VẤN

  • Cử nhân Luật- Thạc sĩ Luật, Trường Đại học Charles, Cộng hòa Séc.