NGUYỄN VĂN SƠN (JOHN)

Tư vấn viên

Tel: +84 28 3823 2648 Email: sonnguyen@eplegal.com

CHUYÊN NGÀNH

Năng lượng
Doanh nghiệp – M&A – Đầu tư
Giải quyết tranh chấp và khiếu kiện

KINH NGHIỆM

Sơn Nguyễn là Tư vấn viên của EPLegal tại thành phố Hồ Chí Minh. Sơn Nguyễn đã trở thành một trong những thanh viên chủ chốt của EPLegal trong nhiều dự án trong nước và quốc tế.

Sơn Nguyễn tập trung vào các mảng trong các lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp – đầu tư – mua bán sát nhập, giải quyết tranh chấp và tranh tụng. Anh sở hữu các kinh nghiệm giá trị thông qua hàng loạt các dự án về năng lượng (giải quyết các vấn đề liên quan đếm hợp đồng chia sản phẩm, thỏa thuận điều hành chung, hợp đồng hợp tác, thỏa thuận liên danh, thỏa thuận liên doanh, hợp đồng EPC, EPCI Contracts cũng như quản lý tranh chấp); các dự án về doanh nghiệp & đầu tư (Đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp, mua bán sát nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp); các dự án về xây dựng (soạn thảo hợp đồng, đòi bồi thường thiệt hại về tài sản, xuất nhập khẩu hàng hóa, dự án hợp tác đầu tư công); các dự án về hàng hải (đăng ký tàu biển, chuẩn bị hồ sơ bắt giữ tàu biển, hợp đồng mua bán tàu, giải quyết tranh chấp về thiệt hại hàng hóa khi xảy ra sự cố hàng hải).

Sơn Nguyễn cũng hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực tranh tụng và giải quyết tranh chấp thay thế (ADR). Anh đã tham gia hỗ trợ tư vấn nhiều vụ việc về giải quyết tranh chấp của cả nguyên đơn và bị đơn tại Toà án Việt Nam, Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC), Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore (SIAC), Tòa Trọng Tài của Phòng Thương Mại Quốc Tế (ICC).
Sơn hiểu rõ pháp luật Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như luật dân sự, luật hợp đồng, luật xây dựng, luật tố tụng dân sự, luật lao động, luật doanh nghiệp, luật thương mại, v.v.

Đặc biệt, Sơn đã tham gia nghiên cứu viết bài chuyên sâu về sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong việc thực hiện hợp đồng. Không chỉ nắm chắc luật pháp, Sơn còn áp dụng pháp luật một cách hiệu quả trong quá trình tư vấn. Hiểu được nhu cầu của khách hàng, với vai trò của mình, Sơn luôn luôn nỗ lực hết mình để mang lại lợi ích giá trị cho khách hàng.

HỌC VẤN

• Bằng Cử nhân Luật Dân Sự CLC, Khoa Luật, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh