NGUYEN VAN NHAN

NGUYỄN VĂN NHÂN

Paralegal

Tel: +84 28 3823 2648 Email: nhannguyen@eplegal.com

KINH NGHIỆM

Ông Nhân là thành viên tích cực của EPLegal tham gia hỗ trợ trong nhiều dự án lớn và phức tạp bao gồm các dự án xây dựng, năng lượng, bất động sản và mua bán – sáp nhập. Nhân cũng có kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp bằng trọng tài thương mại ở Việt Nam và các nước.

Trong lĩnh vực M&A, anh đã tham gia một số giao dịch M&A, với vai trò chuẩn bị báo cáo thẩm định pháp lý cho khách hàng trước khi hợp tác với các công ty dự án điện gió và các nhà đầu tư nước ngoài của các công ty dự án này. Nhân cũng xử lý tài liệu về tài sản bảo đảm cho khách hàng để đảm bảo quyền lợi cuối cùng của họ trong dự án điện gió về tài sản, hợp đồng mua bán điện của công ty dự án, cổ phần của khách hàng trong công ty dự án. Ngoài ra, Nhân đã có kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp về SHA, STA tại SIAC, một trong số đó có giá trị tranh chấp lên đến 30 triệu USD.

Trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, Nhân đã tham gia một số vụ việc trọng tài tại VIAC, ICC và SIAC. Nhân cũng đã viết nhiều bài báo về các hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như thương lượng, hòa giải thương mại cũng như nghiên cứu về trọng tài thương mại trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực xây dựng, Nhân trực tiếp tư vấn cho các doanh nghiệp năng lượng như tư vấn về hợp đồng hợp tác kinh doanh, quy trình tiến hành các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án điện tái tạo khác.

Về hợp đồng EPC, Nhân cũng đã xem xét nhiều hợp đồng EPC và thậm chí còn tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng đó thông qua trọng tài tại SIAC.

Trong lĩnh vực dầu khí, ông Nhân đã tư vấn cho PVN, PVEP và các đơn vị thành viên về các hợp đồng như hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hợp đồng dịch vụ lắp đặt kho nổi cho FSO và các vấn đề bất khả kháng trong hợp đồng mua bán dầu thô.

HỌC VẤN

  • Cử nhân Luật, Đại học Ngoại thương
  • Hội viên Viện Trọng Tài Anh Quốc (CIarb).
  • Tốt nghiệp Khóa đào tạo Trọng tài thương mại quốc tế YSIAC.