NGUYỄN VĂN NHÂN

Assciate

Tel: +84 965 2426 44 Email: nhannguyen@eplegal.com

KINH NGHIỆM

Ông Nhân là thành viên tích cực của EPLegal tham gia hỗ trợ trong nhiều dự án lớn và phức tạp bao gồm các dự án xây dựng, năng lượng, bất động sản và mua bán – sáp nhập. Nhân cũng có kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp bằng trọng tài thương mại ở Việt Nam, Singapore, Anh và các nước .

Trong lĩnh vực M&A, anh đã tham gia một số giao dịch M&A, với vai trò chuẩn bị báo cáo thẩm định pháp lý cho khách hàng trước khi hợp tác với các công ty dự án điện gió và các nhà đầu tư nước ngoài của các công ty dự án này. Nhân cũng xử lý tài liệu về tài sản bảo đảm cho khách hàng để đảm bảo quyền lợi cuối cùng của họ trong dự án điện gió về tài sản, hợp đồng mua bán điện của công ty dự án, cổ phần của khách hàng trong công ty dự án. Ngoài ra, Nhân đã có kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp về SHA, SPA tại SIAC, một trong số đó có giá trị tranh chấp lên đến 30 triệu USD.

Trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, Nhân đã tham gia một số vụ việc trọng tài tại VIAC, ICC và SIAC. Nhân cũng đã viết nhiều bài báo về các hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như thương lượng, hòa giải thương mại cũng như nghiên cứu về trọng tài thương mại trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực xây dựng, ông Nhân đã hỗ trợ các doanh nghiệp năng lượng hình thành các hợp đồng hợp tác kinh doanh, quy trình thực hiện các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án điện tái tạo khác. Về hợp đồng EPC, ông Nhân cũng đã xem xét các hợp đồng EPC và tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng đó thông qua trọng tài tại SIAC.

Về các vấn đề tài chính, trong một số trường hợp, Nhân đã hỗ trợ cho khách hàng trước khi họ ký kết hợp đồng cho vay với các bên khác. Một trong những trường hợp có giá trị cho vay lên đến 10 triệu USD. Nhân cũng chuẩn bị thỏa thuận bảo đảm để khách hàng và những người vay của họ ký kết.

Trong lĩnh vực dầu khí, ông Nhân đã tư vấn cho PVN, PVEP và các đơn vị thành viên về các hợp đồng như hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hợp đồng dịch vụ lắp đặt kho nổi cho FSO và các vấn đề bất khả kháng trong hợp đồng mua bán dầu thô.

HỌC VẤN

 • Cử nhân Luật, Đại học Ngoại thương.
 • Tốt nghiệp Học viện Tư pháp khóa đào tạo Luật sư.

CHỨNG CHỈ

 • Tốt nghiệp Khóa đào tạo Trọng tài thương mại quốc tế YSIAC.
 • Chứng chỉ tiếng Anh pháp lý (TOLES).
 • Đã vượt qua bài Đánh giá Trực tuyến về Giới thiệu Trọng tài Quốc tế (CIArb).

DỰ ÁN

 • Hỗ trợ chủ đầu tư trong vụ kiện trọng tài SIAC của họ (giá trị tranh chấp: khoảng 3 tỷ USD). Tranh chấp nảy sinh từ hợp đồng EPC xây dựng nhà máy điện than.
 • Hỗ trợ khách hàng trong vụ kiện trọng tài SIAC (giá trị tranh chấp: ~ 30 triệu USD).
 • Hỗ trợ khách hàng trong một vụ kiện trọng tài ICC (giá trị tranh chấp: ~ 1 triệu USD).
 • PowerChina ZhongNan Engineering Corporation | Chuẩn bị các báo cáo thẩm định ngắn để khách hàng hợp tác với các công ty Dự án xây dựng 2 nhà máy điện gió tại Việt Nam.
 • Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | Hỗ trợ xem xét hợp đồng cho vay hợp vốn (giá trị: khoảng 10 triệu USD), dự thảo thỏa thuận thế chấp tàu.
 • An Xuan Group | Hỗ trợ hình thành hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện đầu tư (khoảng 200 tỷ đồng) và các chính sách khuyến khích đối với loại dự án này – nhà máy nhiệt điện thu hồi nhiệt thải.
 • Dân Trí JSC | Tư vấn về hợp đồng hợp tác kinh doanh của mình với một tờ báo điện tử nổi tiếng và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng đó.
 • BSR | Hỗ trợ soạn thảo ý kiến ​​pháp lý cho một công ty có rủi ro bồi thường trong việc khiếu nại bất khả kháng và không nhận dầu thô giao hàng.
 • BSR | Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính cho dự án nâng cấp nhà máy.
 • Collyers TMA Ltd | Hỗ trợ soạn thảo ý kiến ​​pháp lý về việc yêu cầu người vận chuyển thiệt hại tài sản trên tàu chìm ở sông Lòng Tàu.