Tony Nguyen EPLegal

NGUYEN TRUNG NAM (TONY)

Thành viên sáng lập

Tel: +84 28 3823 2648 Email: tonynguyen@eplegal.com

CHUYÊN NGÀNH

Năng lượng

Tài chính và Ngân hàng

Xây dựng và Phát triển dự án

Vận tải hàng không

Giải quyết tranh chấp và khiếu kiện

KINH NGHIỆM

Tony là một trong số ít luật sư về dự án & năng lượng hàng đầu tại Việt Nam được Chambers, Legal500, Asialaw Profiles và các ấn phẩm quốc tế khác đánh giá cao.

Tony đã dành mười chín năm thực tập trong các dự án và ngành công nghiệp năng lượng. Trước khi đồng sáng lập EPLegal vào năm 2010, Tony đã làm việc ở các vị trí quản lý và pháp lý tại các nhà thầu và nhà khai thác dầu khí hàng đầu tại Việt Nam như PTSC, Cửu Long JOC và PVTrans. Ông có kinh nghiệm về pháp lý và hợp đồng thông qua các dự án khác nhau liên quan đến các chiến dịch khoan; hoạt động sản xuất dầu khí; hợp đồng mua bán và dịch vụ kỹ thuật; thuê tàu / FPSO / FSO; dịch vụ sản xuất; và các hợp đồng EPC / EPIC, các thỏa thuận bao tiêu và các hợp đồng nâng hạ. Ông đóng vai trò là cố vấn hàng đầu và làm việc về cả các vấn đề gây tranh cãi và không gây tranh cãi trong các hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng trên bờ cũng như giải quyết các tranh chấp liên quan, bao gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy lọc dầu và các dự án lắp đặt năng lượng mặt trời, v.v.

Tony cũng là cố vấn giải quyết tranh chấp nổi tiếng hoạt động trong các hoạt động tố tụng và giải quyết tranh chấp thay thế (“ADR”) tại Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông và thường đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), Trung tâm Trọng tài Thái Lan (“THAC”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”). Ông là hòa giải viên đầu tiên và là thành viên Việt Nam được Viện Trọng tài Quốc tế Chartered (“CIArb”) chứng nhận. Năm 2017, ông được VIAC bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và tích cực tham gia đào tạo, nghiên cứu, soạn thảo các quy tắc VIAC và bộ quy tắc VIAC. Năm 2019, ông trở thành một trong những trọng tài viên của VIAC và đồng thời được bầu làm Chủ tịch Ủy ban của Chi nhánh CIArb triển vọng tại Việt Nam. Tháng 1 năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (“VMC”). Ông cũng là Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Viện Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIArb”), tổ chức độc lập đầu tiên về trọng tài và học viện đào tạo ADR tại Việt Nam.

HỌC VẤN

 • Bachelor of International Law, Institute for International Relations (Hanoi)
 • Master of Law (International Trade Law Award), University of the West of England (UK)
 • Master of Business Administration (major in Finance), Solvay Brussels School of Economics & Management (Belgium)
 • Graduate Diplomat of Law (BPP University, UK)
 • Legal Practice Course (De Monfort University, UK)
 • Fellow and Arbitrator of Chartered Institute of Arbitration (CIArb)
 • Certified Contract Management Expert (IACCM)
 • Basic Petroleum Technology Training Course (VietnamPetroleum Manpower Training College)
 • Contract Management & Strategies (by MDT International – UK)
 • Maximo 6.2 Purchasing Training Certificate (by Baker Energy)
 • Negotiating skills (by Asian Institute of Technology)
 • Training courses in Quality Management and HSE
 • Ho Chi Minh City Bar
 • Brussels Bar (B-List) of Belgium
 • Deputy Director, Vietnam Mediation Center (VMC)
 • President of Steering committee of prospective Chartered Institute of Arbitration branch Vietnam
 • Fellow of Chartered Institute of Arbitration (FCIArb)
 • Accredited Mediator, Chartered Institute for Arbitration in UK
 • Arbitrator, Member of Expert Advisory Board at VIAC
 • Fellow Arbitrator, International Dispute Resolution & Risk Management Institute (IDRRMI)
 • Board Member, Mediation & arbitration expert, Vantage 10
 • Vice President, International Court of Dispute Resolution Online (ICDRO)
 • Association for International Petroleum Negotiators (AIPN)
 • International Bar Association (IBA) – Energy Section;
 • Cofounder, CISG Vietnam Group
 • Law Association for Asia and the Pacific
 • Hong Kong Business Association Vietnam;
 • Legal committee of American Chamber of Commerce Vietnam (AMCHAM Vietnam)
 • Expert, International Association of Contract & Commercial Management (IACCM)
 • Vietnam Business Lawyers Club (VBLC).