Tony Nguyen EPLegal

NGUYỄN TRUNG NAM (TONY)

Luật sư sáng lập

Điện thoại: +84 28 3823 2648 Email: tonynguyen@eplegal.com

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Giải quyết tranh chấp và tranh tụng;

Xây dựng – Phát triển Dự án;

Năng lượng;

Tài chính – Ngân hàng;

Hàng hải – Hàng không

KINH NGHIỆM

Nguyễn Trung Nam là một trong số ít các luật sư năng lượng và dự án hàng đầu tại Việt Nam được Chambers, Legal500, IFLR1000, Asialaw Profiles và các ấn phẩm quốc tế khác đánh giá cao và xếp hạng luật sư tiêu biểu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông đã trải qua 19 năm làm việc trong ngành công nghiệp dầu khí. Trước khi sáng lập EPLegal vào năm 2010, ông đã làm việc trong các vị trí quản trị và pháp chế trong các công ty khai thác dầu khí hàng đầu và các nhà thầu tại Việt Nam như PTSC, Cửu Long JOC, và PVTrans.

Ông có kinh nghiệm về hợp đồng và thương mại thông qua các dự án liên quan đến các hoạt động khoan; hoạt động sản xuất dầu khí; phân chia dầu khí; hợp đồng mua bán hàng hoá và hợp đồng dịch vụ kỹ thuật; thuê tàu/FPSO/FSO; dịch vụ sản xuất; hợp đồng xây lắp các công trình dầu khí trên bờ và ngoài khơi, thoả thuận ký kết hợp đồng bao tiêu xăng dầu và hợp đồng mua bán dầu.

Ông cũng là cố vấn hàng đầu tại Việt Nam tư vấn về các giao dịch cũng như giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng trên đất liền, bao gồm các nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy lọc dầu và các dự án lắp đặt nhà máy năng lượng mặt trời, vv.

Ông là luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hoạt động trong tranh tụng và các phương thức Giải quyết Tranh chấp Thay thế (ADR) ở Việt Nam, Singapore và Hồng Kông và thường xuyên đại diện khách hàng trong các vụ tranh chấp quốc tế tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC).

Ông là người Việt Nam đầu tiên được chứng nhận là hoà giải viên và thành viên cấp cao (Fellow) của Viện Trọng tài Anh Quốc (CIArb). Năm 2017, ông được VIAC bổ nhiệm làm thành viên của Hội đồng Cố vấn Khoa học và tham gia tích cực vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tham gia soạn thảo các bộ quy tắc và bộ quy tắc ứng xử của VIAC.

Năm 2019, ông trờ thành hòa giải viên của VIAC và trờ thành chủ tịch của Ủy ban lâm thời Viện Trọng tài Anh quốc tại Việt Nam. Năm 2020, ông được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC).

HỌC VẤN & TỔ CHỨC THAM GIA

 •  Cử nhân Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao;
 • Thạc sĩ Luật (chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế), Đại học Tây Anh Quốc (Anh);
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Tài chính), trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels (Bỉ)
 • Cử nhân Luật Anh (Đại học BPP, Vương quốc Anh)
 • Chứng chỉ đào tạo luật sư (LPC) của Anh và xứ Wales (De Monfort University)
 • Thành viên và Hòa giải viên của Viện Trọng tài Anh Quốc (Ciarb)
 • Chứng chỉ Chuyên Gia Thương Mại và Hợp Đồng Thương Mại (IACCM)
 • Công nghệ Dầu Khí cơ bản (của Trường Cao Đẳng Đào tạo Nhân lực Dầu khí Việt Nam)
 • Quản Trị Hợp Đồng và Quản Trị Chiến Lược (của MDT International – Anh)
 • Chứng chỉ đào tạo Mua sắm Maximo 6.2 (bởi Baker Energy)
 • Kỹ năng đàm phán (do Viện Công Nghệ Châu Á)
 • Tập huấn về Quản Trị Chất Lượng và HSE
 • Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đoàn luật sư Brussels (nhóm B-List) của Bỉ
 • Hoà giải viên, Phó Giám đốc của Trung Tâm Hoà giải Việt Nam (VMC)
 • Chủ tịch Ban chủ nhiệm lâm thời của Viện Trọng tài Anh Quốc tại Việt Nam
 • Thành viên của Viện Trọng tài Anh Quốc (FCIArb)
 • Trọng tài viên của Viện Trọng tài Anh Quốc
 • Hòa giải viên, thành Viên Hội đồng Cố Vấn Khoa học Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
 • Trọng tài viên, Học viện Quản trị rủi ro và Giải quyết tranh chấp quốc tế(IDRRMI)
 • Thành viên Hội đồng thành viên, chuyên gia về hòa giải và trọng tài, Vantage 10
 • Phó chủ tịch, Toà giải quyết tranh chấp quốc tế Online (ICDRO)
 • Hiệp hội các đàm phán viên dầu khí quốc tế (AIPN)
 • Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) – Lĩnh vực Năng lượng và Giải quyết tranh chấp quốc tế
 • Sáng lập viên, nhóm Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tại Việt Nam – CISGVN
 • Hiệp hội Luật Châu Á và Thái Bình Dương
 • Hiệp hội Thương mại Hồng Kông Việt Nam
 • Ban Pháp chế Phòng Thương mại Hoa Kỳ Việt Nam (AMCHAM Việt Nam)
 • Hiệp hội Quản trị Hợp đồng và Quản trị Thương mại Quốc tế (IACCM)
 • Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế (VBLC)  CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
 1. Các vụ tranh tụng, giải quyết tranh chấp tiêu biểu:
 • Tư vấn cho Lam Sơn JOC về Thỏa thuận giải quyết tranh chấp với PTSC về tranh chấp chấm dứt Hợp Đồng Thuê Tàu Định Hạn FPSO (trị giá trên 220 triệu USD)
 • Tư vấn Unicorn (Philippines) về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài ICC tại Việt Nam;
 • Tư vấn và đại diện cho CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh trong việc giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) với một tập đoàn nước ngoài liên quan đến Hợp đồng E&C về kỹ thuật và xây dựng nhà máy điện. Đây là vụ kiện trọng tài VIAC lớn nhất về tranh chấp xây dựng vào thời điểm tranh chấp.
 • Tư vấn và đại diện cho PVShipyard trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (“SIAC”)
 • Tư vấn hai bị đơn Việt Nam trong một tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ người quản lý trong thỏa thuận cổ đông tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (“SIAC”)
 • Hỗ trợ VTRAC Holdings Limited trong việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài của hội đồng trọng tài tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (“SIAC”)
 • Tư vấn cho Ossoy (Holman Fenwick Willan LLP -Tư vấn pháp lý nước ngoài của khách hàng) trong việc bắt giữ tàu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giá trị trên 10 triệu USD
 • Tư vấn và đại diện cho Elcee Instrumentation & Services Sdn Bhd (Malaysia) trong việc giải quyết tranh chấp về các hợp đồng bán hàng hóa và hợp đồng dịch vụ quốc tế tại Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Đại diện cho Nguyên đơn trong vụ kiện Hưng Lâm v Hanjin Shipping Korean tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại diện cho Nguyên đơn vụ kiện Hưng Lâm v Midland tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”)
 • Tư vấn PVC trong tranh chấp hợp đồng EPC của dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
 • Đại diện cho nguyên đơn trong vụ kiện về tranh chấp xây dựng giữa SHII và Tama River tại tòa án nhân dân Quận 2.
 • Tư vấn Vilico trong tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa với Marubeni Grain & Oilseed Trading và đề xuất các giải pháp đối với lệnh tòa án Anh Quốc.
 • Hỗ trợ Công ty Dragon Sourcing Group Ltd trong việc khởi kiện Incomfish / SAGA Corp
 • Tư vấn cho ED & F Man Asia Pte Ltd trong các vấn đề trọng tài, kiện tụng và phá sản liên quan đến các chủ nợ tại Việt Nam.
 • Đại diện cho Bị đơn trong PEB Steel v Thao Li Ltd tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Vùng Kuala Lumpur (KLRAC, nay đổi tên thành AIAC).
 • Đại diện cho Nguyên đơn trong Archetype v JSM Indochina Property Pte Ltd.
 • Hỗ trợ Bảo hiểm Prevoir Việt Nam trong một vụ kiện trọng tài tại Paris
 • Tư vấn Transocean TRO trong tranh chấp về Key Hawaii với PVEP
 • Tư vấn cho Golden Star trong tranh chấp liên quan đến giao dịch M&A với Capita Land
 • Tư vấn cho Gia Phát trong tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bên bán ở Jordan.
 • Hỗ trợ Frill Neck (Úc) trong một vụ tranh chấp thương mại với Công ty TNHH Thương mại Hoài Giang.
 • Tư Vấn PTSC trong việc giải thể công ty con tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Tư vấn Lim Kim Hai trong tranh chấp về hợp đồng mua bán cáp điện tại Việt Nam.
 • Tư vấn và đại diện cho Unigrade (Singapore) trong tranh chấp với SOFEL tại Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Tư vấn và đại diện cho Unigrade (Singapore) trong thủ tục yêu cầu phá sản SOFEL tại Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Tư vấn cho Borrelli Walsh Pte Limited trong các vấn đề phá sản liên quan đến một số tài sản tại Việt Nam.
 • Tư vấn và đại diện cho một tập đoàn Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp với Cục Thuế Quận 1.
 • Tư vấn và đại diện cho Scarlet Việt Nam để giải quyết tranh chấp lao động về chấm dứt hợp đồng giữa Scarlet Việt Nam và nhân viên Việt Nam.
 • Tư vấn cho Văn phòng đại diện ROBERTET về chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Tư vấn cho Pharmaniaga Manufacturing Berhad về chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Tư vấn cho một nhóm phi công về chấm dứt hợp đồng lao động với Vietnam Airlines.

2. Các dự án xây dựng – phát triển tiêu biểu:

 • Tranh chấp hợp đồng E&C trị giá 92 triệu USD: Tư vấn và đại diện cho một chủ đầu tư Việt Nam trong một vụ tranh chấp tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) với một tập đoàn nước ngoài về Hợp đồng E&C về thiết kế và xây dựng nhà máy điện;
 • Khu phức hợp An Phú: Cung cấp quy hoạch pháp lý tổng thể cho khu phức hợp Sân Gôn – Spa & Câu Lạc Bộ Đồng Quê – Nhà Ở 101ha tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Nhà ga tại Cái Mép – Thị Vải: Cung cấp quy hoạch pháp lý tổng thể cho Gemalink (JVC giữa Gemadept và CMA CGM) trong việc xây dựng nhà ga;
 • Khu phức hợp nhà ở và văn phòng tại 257 Giải Phóng, Hà Nội: Thực hiện trách nhiệm giải trình cho sự phát triển của khu liên hợp;
 • Dự án đường ống dẫn khí Long Hải – Bà Rịa – Phú Mỹ: Tư vấn pháp lý cho dự án;
 • Dự án BOT: Tư vấn cho PVECC (một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) trong việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3;
 • Dự án Thị Vải: Tư vấn cho PVECC trong dự án xây dựng đường ống Thị Vải và Nhà ga Thị Vải và dự án cầu cảng;
 • Dự án chung cư cao cấp tại Bình Phú: Cung cấp tư vấn pháp lý cho dự án;
 • Hợp đồng EPC trị giá 230 triệu USD: Đại diện cho BW Offshore trong EPC và bên thuê tàu trần với Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PTSC);
 • Dự án khí đốt lô B: Đại diện cho PTSC trong một đàm phán hợp đồng EPC của dự án;
 • Hệ thống đường ống ngoài khơi cho TNK (BP) Việt Nam: Đại diện cho Sapura Acergy (nhà thầu chính) và các hãng vận tải đường ống hợp nhất (một nhà thầu phụ vận tải) trong một hợp đồng EPC để chế tạo hệ thống;
 • Diamond Drilling Platform: Đại diện cho Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Thiết bị Dầu khí trong hợp đồng EPC với Công ty TNHH PC Việt Nam (DMDP-A);
 • Dự án Hàm Rồng: Đại diện cho Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Thiết bị Dầu khí trong hợp đồng EPCIC với Công ty TNHH PC Việt Nam;
 • Dự án nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum: Tư vấn cho Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh (VSH) về dự án;
 • Dự án Phước Lợi: Tư vấn cho Công ty TNHH Lakeway Việt Nam về hợp đồng với Công ty TNHH Quang Thanh của dự án;
 • Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn: Tư vấn và hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong dự án;
 • Dự án xây dựng nhà máy nước: Tư vấn cho Aqua One Water Corporation về việc đàm phán hợp đồng giám sát tư vấn và hợp đồng EPC trong việc thi công dự án;
 • Dự án Phát triển mỏ Sư Tử Trắng: Rà soát và tư vấn pháp lý cho Hợp đồng EPC của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Thiết bị Dầu khí (PVC-MS);
 • Xây dựng nhà máy Lacroix: Tư vấn và hỗ trợ Tập đoàn Lacroix Holding trong việc xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Long Hậu – Hoà Bình;
 • Dự án phát triển Thái Bình: Đại diện cho PVC-MS trong hợp đồng EPCC với PC Vietnam Limited;
 • Xây dựng nhà máy Tungtex: Tư vấn và hỗ trợ Tungtex Holdings trong việc xây dựng hồ sơ mời thầu, hình thức hợp đồng EPC và đàm phán với nhà thầu xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Thuận Đạo;
 • Đấu thầu EPC nước ngoài ở Ấn Độ: Tư vấn cho PTSC về Thỏa thuận liên danh cho đấu thầu tại Ấn Độ;
 • Dự án đầu tư của VinaCapital: Tham gia tư vấn dự án cấp tín dụngĐà Nẵng Beach Resort & Villas, giá trị 10 triệu đô la Mỹcủa Công ty TNHH Nam Phát;
 • Dự án Nhà máy điện Long Phú 1: Tư vấn cho PVcomBank về các tài liệu bảo đảm của gói EPC của dự án;
 • Tư vấn về thảo ước hợp đồng (Letter of Intent), cấu trúc hợp đồng EPC cho dự án điện mặt trời và các vấn đề pháp lý khác của Việt Nam cho Tập đoàn LYS Energy.
 • Tư vấn cho Công ty VTPlus về hợp đồng chuyển giao công nghệ bọt chữa cháy foam.
 1. Các dự án Năng lượng tiêu biểu
 • Đại diện cho BW Offshore trong một hợp đồng EPC và bên cho thuê tàu trần với PTSC (Giá trị hợp đồng 230 triệu USD);
 • Tư vấn cho Fred Olsen Production một số dự án FSO / FPSO tại Việt Nam;
 • Đại diện cho PTSC trong đàm phán hợp đồng EPC với Chevron dự án Khí đốt Lô B;
 • Tư vấn giao dịch thoái vốn của PVN tại Tổ hợp Hóa Dầu Long Sơn;
 • Đại diện cho Sapura Acergy (nhà thầu chính) và Consolidated Pipelines Carriers(một nhà thầu phụ vận tải) trong hợp đồng EPC để chế tạo hệ thống đường ống ngoài khơi cho TNK (BP) Việt Nam;Cung cấp cho PTTEP (Thái Lan) nghiên cứu tổng thể về các hoạt động dầu khí và M&A dự án thượng nguồn tại Việt Nam;
 • Tư vấn Sumitomo (Nhật Bản) trong giao dịch M&A dự án thượng nguồn tại Việt Nam;
 • Tư vấn cho LYS Energy Services Pte Ltd cho dự án chìa khóa trao tay 52.205kWP Solar PV System cho tòa nhà Heineken Experience tại VBL, HCMC;
 • Tư vấn cho An Xuân trong 3 dự án nhà máy nhiệt điện khí thải;
 • Tư vấn cho Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh về 3 hợp đồng EPC cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum (Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum);
 • Tư vấn cho PVN về Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhiên liệu với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
 • Tư vấn cho CLJOC (một liên doanh giữa Petrovietnam, ConocoPhilips và KNOC) trong việc phát triển các chiến lược đấu thầu và các mẫu hợp đồng mẫu;
 • Tư vấn cho PVTrans về Bên thuê tàu trần FSO Kamari (Giá trị hợp đồng 13 triệu USD);
 • Tư vấn việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán giữa Vinashin và Nhà máy đóng tàu Dung Quất và PVTrans liên quan đến 3 tàu Aframax 105.000 DWT mới (Hợp đồng trị giá 190 triệu USD);
 • Tư vấn cho một liên doanh của Ezra Holdings-EMAS-PVT-Keppel (một Bên vay Singapore) về thỏa thuận cổ đông, đầu tư ra nước ngoài và hợp đồng khoản vay hợp vốn, dự án FPSO Chim Sáo (tổng số tiền vay 250 triệu USD);
 • Tư vấn cho PVFC trong việc tái cơ cấu hợp đồng vay vốn cho FSO5;
 • Tư vấn cho Lam Sơn JOC (một liên doanh giữa PVEP và Petronas) trong việc phát triển các văn kiện đấu thầu và mẫu hợp đồng mẫu;Tư vấn cho PetroVietnam đối với giao dịch ISDA với HSBC;
 • Tư vấn cho Aqua One JSC trong hợp đồng EPC đối với dự án xây dựng nhà máy nước ở Việt Nam;
 • Tư vấn cho PVFC HCM về dự thảo Hợp đồng cấp tín dụng Hermes giữa Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Bên vay) và Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA với Citibank International Plc;
 • Tư vấn cho GEMADEPT về các giao dịch ISDA với Citibank liên quan đến việc bảo hiểm rủi ro về giá dầu;
 • Tư vấn cho Bumi Armada Behard về dự án tài chính FPSO và các vấn đề liên quan khác;
 • Tư vấn cho Công ty TNHH Công nghiệp tàu thủy Dung Quất về hợp đồng với Kuipers Shipbuilding B. V.;
 • Tư vấn cho PVcomBank về chứng từ bảo đảm của gói EPC của Dự án Nhà máy điện Long Phú 1.
 1. Các dự án Tài chính & Ngân hàng tiêu biểu
 • Tư vấn cho một công ty liên doanh của Ezra Holdings-EMAS-PVT-Keppel (trụ sở tại Singapore) trong thỏa thuận liên doanh, đầu tư ra nước ngoài và thỏa thuận vay hợp vốn trong dự án Chim Sáo FPSO (tổng giá trị khoản vay 250 triệu USD)
 • Tư vấn cho PVFC HCM về dự thảo Hợp đồng cấp tín dụng Hermes giữa Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Bên vay) và Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA với Citibank International Plc
 • Tư vấn cho PVFC về cung cấp tài chính cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
 • Tư vấn cho Ngân hàng ICICI (chi nhánh Singapore) đối với khoản vay cho Công ty TNHH Venky’s Việt Nam và đảm bảo khoản vay trên động sản cũng như bất động sản tại Việt Nam (giá trị khoản vay 17 triệu USD)
 • Tư vấn cho Natixis (Singapore) về việc tái cấp tài chính dự án Chim Sáo FPSO
 • Tư vấn tài chính dự án đóng tàu H1031 và H1032 cho VietinBank
 • Tư vấn cho GEMADEPT về các giao dịch ISDA với Citibank liên quan đến việc bảo hiểm rủi ro về giá dầu
 • Tư vấn cho PVTrans về giao dịch tín dụng 9 triệu USD giữa Habubank và PVTrans cho việc hỗ trợ tài chính FSO Kamari.
 • Tư vấn cho Bumi Armada Behard (Bên vay quốc tịch Malaysia) về việc hợp vốn khoản vay cho dự án TGT FPSO (giá trị hơn 300 triệu USD)
 • Tư vấn cho PVFC trong việc tái cơ cấu hợp đồng vay vốn cho FSO5
 • Tham gia vào khoản vay 10 triệu USD đối với dự án tài chính Đà Nẵng Beach Resort & Villas của Công ty Nam Phát (một dự án đầu tư của VinaCapital)
 • Tư vấn tín dụng cho VIHI LLC trong dự án khu nghỉ dưỡng Olalani
 • Tư vấn cho Vietjet Air về các dự án mua tàu bay
 • Tư vấn cho Vietjet Air về dự án hỗ trợ tài chính/tái cấp tài chính tàu bay
 • Tư vấn cho Vietjet Air về các thỏa thuận thay thế nghĩa vụ
 • Tư vấn cho Công ty TNHH Công nghiệp tàu thủy Dung Quất về đầu tư vốn trong hợp đồng đóng tàu với Kuipers Shipbuilding B. V.
 • Tư vấn cho PVcomBank về các tài liệu bảo đảm của gói EPC của Dự án Nhà máy điện Long Phú 1
 • Tư vấn cho PVcomBank về chuyển giao khoản nợ với Natixis
 • Tư vấn cho PVcomBank về tài liệu đảm bảo của các ngân hàng
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về hợp đồng tín dụng với ABBank để thực hiện dự án đóng hai tàu, trị giá 40 triệu USD
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về hợp đồng tín dụng với ABBank trị giá 5 triệu USD.
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về hợp đồng tín dụng và giao dịch thế chấp với HDBank có giá trị hàng triệu đô la Mỹ.
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về hợp đồng tín dụng và giao dịch thế chấp với TPBank có giá trị hàng triệu đô la Mỹ.
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng hợp vốn giữa Cathay Limited và PVGas cho dự án Nam Côn Sơn 2
 • Tư vấn cho một công ty quản lý tài chính về giao dịch trái phiếu ở công ty đại chúng
 • Tư vấn tài chính trong hợp đồng đóng tàu cho ABBank.
 • Tư vấn tài chính trong hợp đồng đóng tàu (2015) cho DBS.
 • Tư vấn cho Cathay United Bank về việc sửa đổi cấu trúc tài chính dự án Tàu biển.
 • Tư vấn cho PVTrans Emas về việc đăng ký khoản nợ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Tư vấn cho PVIAM về cổ phiếu tại tập đoàn Novaland.
 • Tư vấn cho Yinson Behard Yin về Chứng thư đảm bảocủa một dự án tài chinh.
 • Tư vấn cho Công ty TNHH Uttara Foods & Feeds về giao dịch bảo đảm.

 

 1. Các dự án hàng hải – hàng không tiêu biểu:
 • Tư vấn cho VietjetAir trong giao dịch ký mới hợp đồng (Novation) (Bên cho thuê/Bên cho thuê mới: AWAS Ireland Limited; Sky High Leasing Company Limited; DAE Capital; Novus Aviation Capital; Willis Lease Ireland Limited; West Engines Ireland Limited; GECAS; Ping An International Financial Leasing Company)
 • Tư vấn cho VietjetAir trong giao dịch cho thuê lại tàu bay với VietjetAir Ireland Limited; Thai Vietjet Air JSC
 • Tư vấn cho VietjetAir trong giao dịch cho thuê tàu bay (Bên cho thuê: Yen Aviation Leasing Limited; Star Rising Aviation Limited; Ortus Aircraft Lease Limited)
 • Tư vấn cho VietjetAir trong giao dịch tái cung cấp tài chính (Bên cho thuê: CCB Financial Leasing; Jin Shan Ireland Company Limited; Luoc Aviation Leasing Limited)
 • Tư vấn cho VietjetAir trong giao dịch cung cấp tài chính với BNP Paribas; Natixis; Apricot Aircraft Company
 • Tư vấn cho PVTrans về Bên thuê tàu trần FSO Kamari (Giá trị hợp đồng 13 triệu USD)
 • Tư vấn việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán giữa Vinashin và Nhà máy đóng tàu Dung Quất và PVTrans liên quan đến 3 tàu Aframax 105.000 DWT mới (Hợp đồng trị giá 190 triệu USD)
 • Tư vấn tín dụng cho PVTrans về khoản vay 9 triệu USD giữa Habubank và PVTrans cho việc hỗ trợ tài chính dự án FSO Kamari Đại Hùng
 • Tư vấn cho PVTrans về việc giải thích điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng FSO
 • Tư vấn cho PTSC Marine về khôi phục khoản nợ liên quan tới dịch vụ vận hành và bảo trì, và tư vấn về hợp đồng hàng hải
 • Tư vấn cho Bumi Armada Behard (Bên vay người Malaysia) về hợp vốn khoản vay cho dự án TGT FPSO
 • Tư vấn cho Fred Olsen Production một số dự án FSO / FPSO tại Việt Nam
 • Đại diện cho BW Offshore trong một hợp đồng EPC và bên cho thuê tàu trần với PTSC (Giá trị hợp đồng $ 230Mio)
 • Tư vấn cho PVFC trong việc tái cơ cấu hợp đồng vay vốn cho FSO5
 • Tư vấn cho Công ty TNHH Công nghiệp tàu thủy Dung Quất về hợp đồng với Kuipers Shipbuilding B. V.
 • Tư vấn cho ABBank về việc hỗ trợ tài chính cho dự án đóng 2 con tàu tổng số tiền trên 40 triệu USD.
 • Tư vấn cho ngân hàng DBS về việc hỗ trợ tài chính cho dự án đóng 2 con tàu tổng số tiền trên 40 triệu USD.
 • Tư vấn cho VietinBank về hỗ trợ tài chính cho dự án xây dựng 2 bồn chứa hóa chất.
 • Tư vấn cho Cathay United Bank, Vietinbank, IndoVina Bank, Vinalines thực hiện thế chấp tàu.
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng Tàu Và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về khoản vay 75 triệu USD, bảo lãnh đối ứng 10.2 triệu USD.
 • Tư vấn và đại diện cho Hưng Lâm JSC tranh tụng tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến tranh chấp hàng hải với Hanjin Korea Transportation JSC.
 • Tư vấn cho Ngân hàng Tiền Phong (TPBANK) về việc thế chấp 2 con tàu cho khoản vay với một công ty đóng tàu hàng đầu tại Việt Nam.
 • Tư vấn cho HDBANK về hợp đồng thế chấp được ký giữa HDBANK với khách hàng, bao gồm thế chấp quyền đòi nợ và các sự kiện phát sinh từ hai con tàu.
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng Tàu Và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về việc mua tàu trị giá 4 triệu USD từ một công ty Singapore cũng như đăng ký tên và cảng đậu, kiểm duyệt tàu, nộp giấy chứng nhận đài vô tuyến cho tàu (thông tin vô tuyến), và MMSI/Immarsat, đăng ký tàu không thời hạn, đăng ký thế chấp tàu biển.
 • Tư vấn cho Lam Sơn JOC về Lam Son JOC về giải thích pháp luật cho hợp đồng thuê tàu định hạn của tàu FPSO với PTSC.
 • Tư vấn cho Ossoy (Holman Fenwick Willan LLP -Tư vấn pháp lý nước ngoài của khách hàng) trong việc bắt giữ tàu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giá trị trên 10 triệu USD.
 • Tư vấn cho PAMEC về giao dịch chuyển nhượng tàu biển và quy định về nhập khẩu tàu biển.
 • Tư vấn cho Strategic Marine về giao dịch thế chấp tàu biển để đảm bảo khoản nợ cho chủ nợ Singapore.