Nguyen Thu Huong EPLegal

NGUYỄN THU HƯƠNG

Associate

Tel: +84 28 3823 2648 Email: huongnguyen@eplegal.com

CHUYÊN NGÀNH

Giải quyết tranh chấp
Doanh nghiệp – Đầu Tư
Năng lượng

KINH NGHIỆM

Nguyễn Thu Hương đã làm việc tại EPLegal từ năm 2018 và đảm nhận vai trò Trợ lý luật sư ở thời điểm này. Sau đó, dưới sự giám sát, hướng dẫn của các Tư vấn viên cấp cao và Luật sư điều hành, Hương đã được tham cố vấn và hỗ trợ cho nhiều dự án lớn và phức tạp liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, giải quyết tranh chấp và năng lượng cho khách hàng trong nước và nước ngoài. Với những kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong nhiều dự án quy mô lớn, Hương đã trở thành Tư vấn viên của EPLegal từ năm 2020.

Trong lĩnh vực M&A, Hương đã tham gia một số giao dịch M&A với vai trò chuẩn bị báo cáo thẩm định pháp lý cho khách hàng trước khi hợp tác với các công ty dự án, công ty mục tiêu. Hương cũng xử lý tài liệu về tài sản bảo đảm cho khách hàng trong các dự án điện gió về tài sản, hợp đồng mua bán điện của công ty dự án, cổ phần của khách hàng trong công ty dự án.

Trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, Hương đã tham gia các vụ kiện trọng tài tại SIAC, ICC có giá trị tranh chấp lên tới 30 triệu USD trong vai trò đánh giá thiệt hại, soạn thảo thư tư vấn, bản luận cứ cũng như những công việc khác trong tố tụng trọng tài. Ngoài ra, Hương cũng có kinh nghiệm đại diện khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án ở các lĩnh vực như tranh chấp kinh doanh – thương mại, hàng hải, dân sự, v.v.

Trong lĩnh vực xây dựng, Hương trực tiếp tư vấn cho các doanh nghiệp năng lượng như tư vấn về hợp đồng hợp tác kinh doanh, quy trình tiến hành các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án điện tái tạo khác. Hương cũng là thành viên tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng xây dựng thông qua trọng tài tại SIAC.

Trong lĩnh vực dầu khí, kinh nghiệm gần đây của Hương bao gồm các thỏa thuận liên quan đến dầu khí (ví dụ PSC, JOA, FSO/FPSO, MSPA, GSPA), năng lượng tái tạo (đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và gió).

HỌC VẤN VÀ TỔ CHỨC THAM GIA

 • Cử nhân Luật, Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
 • Hoàn thành Khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp, Hà Nội, Việt Nam
 • Hội viên Viện Trọng Tài Anh Quốc (CIArb).

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Tư vấn cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về kế hoạch thu xếp vốn và điều kiện bảo lãnh cho dự án mở rộng sản xuất của khách hàng;
 • Tư vấn cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về soạn thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính cho dự án nâng cấp nhà xưởng;
 • Tư vấn cho PPS trong việc sửa đổi quy trình mua sắm phù hợp với luật hiện hành về đấu thầu và doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho PVGas về dự án nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) vào Việt Nam;
 • Tư vấn cho Collyers (tổ chức chuyên quản lý và thực hiện thu hồi nợ cho doanh nghiệp) về việc đòi bồi thường thiệt hại cho 2 container hàng hóa tại Việt Nam;
 • Tư vấn cho Ngân hàng OCBC đối với khoản vay đến 10 triệu USD cấp cho PVTrans để mua tàu trần;
 • Tư vấn cho HydroChina ZhongNan Engineering Corporation về các báo cáo thẩm định ngắn để khách hàng hợp tác với các công ty dự án xây dựng 2 nhà máy điện gió;
 • Tư vấn cho một doanh nghiệp nhà nước trong vụ kiện về tranh chấp thực hiện hợp đồng EPC tại SIAC.