Nguyen Thi Thao Van EPLegal

NGUYỄN THỊ THẢO VÂN

HR & Tax & Financial Advisor

Tel: +84 28 3823 2648 Email: fna@eplegal.com

CHUYÊN NGÀNH

Thuế doanh nghiệp
Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế nhà thầu
Bảo hiểm xã hội
Hợp đồng lao động

KINH NGHIỆM

Gia nhập EPLegal từ năm 2011 với vai trò kế toán, Vân nhanh chóng trở thành chuyên gia hàng đầu về dịch vụ kế toán thuế, tư vấn và quản lý doanh nghiệp kế toán cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Vân tập trung thực hiện các công việc mà khách hàng cần dù liên quan đến các câu hỏi liên quan đến thuế và kinh doanh trong quá trình tái cấu trúc công ty, mua bán công ty / cổ phần / M&A, đầu tư nước ngoài. Van có thể cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và có thẩm quyền mọi lúc, đồng thời cung cấp nhiều hơn những thủ tục thuế hàng ngày.

HỌC VẤN

  • Bachelor of Accounting, University of Economics Ho Chi Minh City
  • Certificate of Practising Service on Tax Procedure, General Department of Taxation
  • Certificate of Chief Accountant, University of Economics Ho Chi Minh City