NGÔ QUỲNH ANH (ANNIE)

Luật sư Điều hành

Điện thoại: +84 28 3823 2648 Email: anniengoplegal.com

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Năng lượng
 • Doanh nghiệp – Đầu tư
 • Xây dựng – Phát triển dự án
 • Giải quyết tranh chấp và tranh tụng

KINH NGHIỆM

Annie là một chuyên gia thương mại, hợp đồng và pháp lý trong lĩnh vực Dầu khí Việt Nam với hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc. Annie từng làm việc tại Unocal Houston, một công ty dầu khí ở Mỹ.

Điểm nổi bật trong sự nghiệp của Annie là thiết lập Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và tư vấn về tất cả các vấn đề pháp lý, thương mại, hợp đồng và mua sắm với tư cách là Giám đốc mua sắm tại Công ty Liên doanh Điều hành Dầu khí Cửu Long (Cửu Long JOC), liên doanh điều hành chung thuộc Lô hợp đồng dầu khí 15-1 trên thềm lục địa Việt Nam, bao gồm các bên tham gia: PVN, PVEP, ConocoPhillips (hiện giờ là Perenco), KNOC, SK và Geopetrol. Các hoạt động mua sắm trong Cửu Long JOC bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động thượng nguồn như phát triển dự án, dưới bề mặt, khai thác, vận hành giếng khoan, hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô.

Annie đã quản lý các hoạt động kinh doanh và bán dầu thô của Tập đoàn PVOIL tại Việt Nam. Annie cũng đã tham gia Dự án Khí với Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BDPOC), một công ty khai thác khí tại Việt Nam, với 51% phần vốn được sở hữu bởi Tập đoàn Dầu khí và 49% phần vốn được sở hữu bởi Tập đoàn Gazprom International EP. Cô có kinh nghiệm về Vận chuyển và Phân bổ, Bán và Mua Khí với Người mua Khí, cũng như trong các hoạt động thương mại liên quan đến condensate. Annie cũng từng làm cố vấn về các khía cạnh thương mại và hợp đồng của Hợp đồng Phân chia sản phẩm trong dự án này, phát triển tất cả các Hiệp định thương mại cho hoạt động chung giữa Tập đoàn Dầu khí quốc tế và Tập đoàn Gazprom International EP.

Annie cũng đã làm việc với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) với tư cách là Giám đốc thương mại, phụ trách tất cả các hoạt động thương mại trong Tổng công ty. Ngoài ra, cô còn có kinh nghiệm làm việc tại CGG Veritas, một công ty cung cấp dịch vụ thượng nguồn cho thị trường dầu khí Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm, Annie sở hữu khả năng rà soát và phát hiện các vấn đề pháp lý của một công ty và các công ty con cũng như các dự án của nó và tư vấn cho các chủ sở hữu công ty, các nhà đầu tư giải quyết các vấn đề này. Kể từ năm 2018, Annie đã trở thành Đối tác Quản lý của EPLegal.

HỌC VẤN & TỔ CHỨC THAM GIA

 • Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Người sáng lập Mạng lưới mua sắm trong lĩnh vực Dầu khí tại Việt Nam;
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Hawaii;
 • Cử nhân Tài chính và Kế toán, Đại học Oklahoma, Mỹ;
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Đào tạo về lĩnh vực Dầu khí nâng cao (Quản lý rủi ro hợp đồng);
 • Chuỗi cung ứng, mua sắm trong lĩnh vực Dầu khí;
 • Lãnh đạo và quản lý đào tạo trong lĩnh vực Dầu khí;
 • Khóa đào tạo hòa giải viên, phối hợp tổ chức bởi VIAC, IFC, và CEDR;
 • Khóa đào tạo trực tuyến: Giới thiệu về Trọng tài quốc tế (CIArb);
 • SIAC Academy 2019: Các yếu tố của một luật sư và một trọng tài viên (SIAC);
 • Chứng nhận hòa giải viên quốc tế của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR);
 • Thành viên chính thức của VICMC.