LƯƠNG QUỐC HUY

Tư vấn viên

Tel: +84 28 3823 2648 Email: huyluong@eplegal.com

KINH NGHIỆM

Quốc Huy chính thức làm việc tại EPLegal với vị trí Tư vấn viên và tập trung vào việc tư vấn trong việc giải quyết tranh chấp tại Trọng Tài và Đầu tư.

Quốc Huy hiện đang tham gia tư vấn vào việc giải quyết tranh chấp tại SIAC, ICC và VIAC các vụ việc liên quan đến dầu khí, năng lượng, và tranh chấp hợp đồng.

Quốc Huy đã hoàn thành chương trình Cử nhân Luật và Thạc sĩ Luật tại Vương Quốc Anh với gần 10 năm được đào tào tại nước ngoài. Trước khi quay trở lại Vương Quốc Anh từ tháng 09/2019 để tham gia khóa học Thạc sĩ Luật, từ năm 2018 đến 2019, Quốc Huy có một (01) năm làm việc và là nhân sự chủ chốt của một công ty Luật khác tại Đà Nẵng trong lĩnh vực tư vấn giải quyết tranh chấp.

Với khả năng sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ, có kiến thức về hệ thống pháp luật tại Việt Nam và Vương Quốc Anh, Quốc Huy đã dành được sự đánh giá cao từ khách hàng cũng như sự tín nhiệm của các luật sư đồng nghiệp.

HỌC VẤN & CÁC TỔ CHỨC ĐÃ THAM GIA

  • Cử nhân Luật, Đại học Brighton, TP. Brighton, Vương Quốc Anh.
  • Thạc sỹ Luật, Đại học Hertfordshire, TP. Hertfordshire, Vương Quốc Anh.
  • Luật sư tập sự, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng.