LÊ THÀNH HOÀNG

Tư vấn viên

Tel: +84 28 3823 2648 Email: hoangle@gmail.com

 

CHUYÊN NGÀNH

Hoàng Lê là tư vấn viên của EPLegal tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Lê đã trở thành một trong những thanh viên của EPLegal trong nhiều dự án trong nước và quốc tế.

Hoàng Lê tập trung vào các mảng trong các lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp, đầu tư, giải quyết tranh chấp và tranh tụng. Hoàng đã tích lũy kinh nghiệm thông qua các dự án về năng lượng (giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng chia sản phẩm, thỏa thuận điều hành chung, hợp đồng hợp tác, thỏa thuận liên danh, thỏa thuận liên doanh, hợp đồng EPC, hợp đồng BCC cũng như giải quyết tranh chấp); các dự án về doanh nghiệp & đầu tư (Đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp, mua bán sát nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp); các dự án về xây dựng (soạn thảo hợp đồng, đòi bồi thường thiệt hại về tài sản, xuất nhập khẩu hàng hóa, dự án hợp tác đầu tư công).

Hoàng Lê cũng tham gia các vụ việc về giải quyết tranh chấp. Hoàng đã tham gia hỗ trợ tư vấn nhiều vụ việc về giải quyết tranh chấp của cả nguyên đơn và bị đơn tại Toà án Việt Nam, Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC), Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore (SIAC).

Hoàng am hiểu pháp luật Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như luật dân sự, luật hợp đồng, luật xây dựng, luật tố tụng dân sự, luật lao động, luật doanh nghiệp, luật thương mại, lao động v.v.

Đặc biệt, Hoàng đã nghiên cứu chuyên sâu về hợp đồng thông qua luận văn thạc sỹ về chế định hủy bỏ hợp đồng theo hệ thống pháp luật Việt Nam và nước ngoài. Thông qua đó, Hoàng luôn hướng đến việc áp dụng kiến thức pháp luật một cách hiệu quả trong quá trình tư vấn.

Hiểu được nhu cầu của khách hàng, với vai trò của mình, Hoàng luôn luôn nỗ lực hết mình để mang lại lợi ích giá trị cho khách hàng.

HỌC VẤN

  • Bằng Thạc sỹ Luật Dân Sự và Tố tụng Dân sự, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bằng Cử nhân Luật Dân Sự CLC, Khoa Luật, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ hoàn thành Khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp
  • Luật sư tập sự tại Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.