HOANG THI NHUNG (NATALIA)

Counsel

Tel: +84 28 3823 2648 Email: nhunghoang@eplegal.com

CHUYÊN NGÀNH

Năng lượng
Doanh nghiệp – Đầu tư – M&A

KINH NGHIỆM

Nhung Hoàng là một chuyên gia về thương mại, hợp đồng trong lĩnh vực dầu khí Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc.
Hợp tác với EPLegal với tư cách là Cố vấn cấp cao, Nhung Hoàng đã trở thành nhân vật chủ chốt trong nhiều dự án dầu khí nổi bật. Cô đã tham gia vào nhiều dự án trong lĩnh vực dầu khí và doanh nghiệp tại EPLegal. Trong sự nghiệp của mình, Nhung Hoàng đã tham gia vào một số dự án quy mô lớn cho cả khách hàng trong và ngoài nước, ví dụ: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (“PVN”) và các công ty con, KNOC (Hàn Quốc), Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản, Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty cổ phần khí Việt Nam (PV GAS).

HỌC VẤN

 • Khóa học về kỹ năng đàm phán được tổ chức bởi Học viện Schlumberger Next tại Houston, Mỹ
 • Khóa học về Công nghệ khai thác dầu khí cho đối tượng “non-technical” được tổ chức bởi Petrol Skills tại Malaysia
 • Chương trình đào tạo nhân viên ở nước ngoài tại Trụ sở KNOC ở Hàn Quốc
 • Khóa học về Quản lý Hợp đồng Dầu khí do IQPC Singapore tổ chức
 • Các khóa đào tạo nội bộ về hệ thống Thông luật, luật hợp đồng, Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 (CISG) do Ông Tony Nguyễn – Luật sư sáng lập của EPLegal, trọng tài viên, thành viên Hội đồng Cố Vấn Khoa học của VIAC giảng dạy
 • Khóa học về Incoterms và Hợp đồng thương mại quốc tế do VCCI tổ chức
 • Khóa học Các nguyên tắc và kỹ năng phân bổ khí của Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) và các khóa học nội bộ của KNOC
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Nam Columbia (CSU) của Mỹ, học tại Việt Nam
 • Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, tốt nghiệp loại giỏi
 • Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Kinh tế
 • Đại học quốc gia Hà Nội, chuyên ngành tiếng Anh. Đạt điểm xuất sắc trong dự án cuối khóa mang tên “Nhận thức về giao thoa văn hóa trong giao dịch thương mại