HO THI HIEU (HEIDI)

Tư vấn viên

Tel: +84 28 3823 2648 Email: hieuho@eplegal.com

CHUYÊN NGÀNH

Giải quyết tranh chấp
Doanh nghiệp – Đầu tư
Năng lượng

KINH NGHIỆM

Hiếu làm việc tại EPLegal với vai trò là Tư vấn viên. Dưới sự hướng dẫn của các luật sư của EPLegal, Hiếu đã tham gia nhiều dự án quan trọng và phức tạp liên quan đến lĩnh vực giải quyết tranh chấp, doanh nghiệp, đầu tư và năng lượng cho các khách hàng trong và ngoài nước.

HỌC VẤN

  • Tham gia Khóa đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cử nhân Luật, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bằng Tốt nghiệp Cao đẳng, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Cao đẳng Tài chính – Hải Quan, Thành phố Hồ Chí Minh.