Dao Thi Yen Ly

ĐÀO THỊ YẾN LY

Tư vấn viên

Tel: +84 28 3823 2648  Email: lydao@eplegal.com

KINH NGHIỆM

Ly có bảy (7) năm kinh nghiệm về pháp lý và tuân thủ ở các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và đầu tư.

Ly gia nhập EPLegal từ năm 2020 trong vai trò là Tư vấn viên. Ly đã tham gia vào nhiều dự án đầu tư, tài chính, năng lượng và xây dựng cho khách hàng trong và ngoài nước. Đặc biệt, Ly đã và đang quản lý một số dự án xúc tiến đầu tư và tài trợ vốn, giúp các nhà đầu tư gia nhập thị trường Việt Nam.

Trong lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp, Ly đã tham gia một số dự án liên quan đến thành lập pháp nhân nước ngoài và chuyển nhượng vốn. Bà đã tư vấn pháp lý về cấu trúc giao dịch và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan có thẩm quyền. Ly cũng tư vấn cho khách hàng trong việc xem xét và sửa đổi các quy trình và chính sách nội bộ của công ty.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Ly đã soạn thảo và xem xét rất nhiều hợp đồng tín dụng và các tài liệu tài chính khác phục vụ cho việc để giải ngân. Bà cũng hỗ trợ xử lý hồ sơ bảo đảm bằng việc đăng ký tài sản bảo đảm bao gồm động sản, quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất.

Đối với lĩnh vực năng lượng và xây dựng, Ly đã tư vấn quy trình phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án điện tái tạo khác ngay từ giai đoạn sơ khởi và đưa ra những ý kiến tư vấn giá trị về các hợp đồng EPC để thực hiện xây dựng nông trại điện gió và năng lượng mặt trời.

Trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, Ly đã tham gia thẩm định điều kiện khởi kiện của nhà thầu đối với cơ quan hải quan địa phương, soạn thảo các văn bản tư vấn, đánh giá cũng như các tài liệu tố tụng khác có liên quan.

HỌC VẤN & CÁC TỔ CHỨC ĐÃ THAM GIA

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Cử nhân Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh