Corporate EPlegal

Doanh nghiệp và Đầu tư

EPLegal cung cấp đầy đủ các dịch vụ về doanh nghiệp cho khách hàng của mình. EPLegal cung cấp các dịch vụ pháp lý  cao cấp bao quát nhiều vấn đề gồm đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, M&A, liên doanh và tái cấu trúc doanh nghiệp. Các dịch vụ về doanh nghiệp bao gồm sáp nhập các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp liên doanh; thành lập văn phòng đại diện thường trú; đàm phán các thỏa thuận cổ đông và liên doanh; soạn thảo và đàm phán hợp đồng thuê đất cũng như tư vấn về quản trị doanh nghiệp và tái cấu trúc theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ pháp lý nội bộ cho nhiều tập đoàn tại Việt Nam. Điều quan trọng là luật sư EPLegal có mối quan hệ đặc biệt với nhiều cơ quan nhà nước, tạo điều kiện cho việc nộp đơn xin cấp giấy phép, giấy chứng nhận.

Chúng tôi tự hào rằng EPLegal cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín để hỗ trợ nhu cầu của khách hàng đối với lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam. Các thành viên chủ chốt của EPLegal có kiến thức sâu rộng  về quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động M&A, bất động sản, lao động, doanh nghiệp và đầu tư, cũng như hồ sơ chứng minh về kinh nghiệm làm việc với các công ty dịch vụ và quản lý đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Thực tiễn giao dịch của chúng tôi rất đa dạng, liên quan đến nhiều công ty và tài sản trong nước và quốc tế.

 • Chuẩn bị thỏa thuận bảo mật, tiến hành thẩm định pháp lý cho các công ty và dự án Việt Nam;
 • Sáp nhập với các doanh nghiệp mới trong nước, văn phòng đại diện thường trú, các công ty 100% vốn nước ngoài và liên doanh;
 • Chuẩn bị và rà soát các tài liệu của công ty;
 • Đàm phán các thỏa thuận cổ đông và liên doanh, điều lệ, hợp đồng thuê đất, thỏa thuận chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, v.v;
 • Tách, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty đại chúng, thanh lý công ty;
 • Tư vấn cơ cấu giao dịch để tuân thủ mức thuế có lợi nhất theo các quy định về thuế của Việt Nam, bao gồm tư vấn chi tiết về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu và thuế thu nhập cá nhân;
 • Đàm phán, soạn thảo và rà soát tài liệu giao dịch M&A và đầu tư thông qua các bước thỏa thuận như Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác đầu tư, Hợp đồng mua bán cổ phần và Tài liệu đóng giao dịch;
 • Chuẩn bị các thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, thỏa thuận chuyển nhượng vốn, thỏa thuận chuyển nhượng tài sản/dự án, thỏa thuận cho vay/chuyển nợ, thỏa thuận khác có liên quan và bộ hồ sơ đề nghị thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các dự án Doanh nghiệp – Đầu tư tiêu biểu

 • Thẩm định chi tiết và thỏa thuận mua bán cổ phần của chuỗi khách sạn M&A Victoria HotelsThẩm định và đàm phán thỏa thuận mua bán cổ phần của M&A Vixumilk (Giá trị giao dịch 10 triệu USD)
 • Tư vấn và tham gia vào các hoạt động thẩm định chi tiết việc mua lại cổ phần chiến lược tại công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam (Bảo Minh) của một công ty bảo hiểm nước ngoài
 • Tư vấn và tham gia vào các hoạt động thẩm định chi tiết và đàm phán hợp đồng mua bán vốn góp bởi một quỹ nước ngoài của một tòa nhà văn phòng (Press Club) tại Hà Nội
 • Cung cấp một kế hoạch pháp lý tổng thể cho Khu phức hợp Golf Course – Spa & Country Club – Housing 101 ha, An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, S.R Việt Nam
 • Tư vấn cho Tập đoàn Gemadept về giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp liên doanh với CMA CGM (40 triệu USD)
 • Tư vấn cho PTSC về Hợp đồng liên danh với đối tác Ấn Độ nhằm thực hiện gói thầu EPC
 • Tư vấn cho GEMADEPT trong dự án nhượng đất kinh tế (elc) tại Campuchia
 • Tư vấn cho EMAS (Singapore) để đàm phán, sát nhập công ty và lập kế hoạch thuế cho liên doanh 50-50 đối với các dịch vụ vận hành và bảo trì các cơ sở dầu khí tại Việt Nam
 • Tư vấn cho công ty Les Vergers Du Mekong (một công ty FDI của Pháp) về các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Tư vấn cho Ngân hàng ICICI (chi nhánh Singapore) đối với khoản vay cho Công ty TNHH Venky’s Việt Nam và đảm bảo khoản vay trên động sản cũng như bất động sản tại Việt Nam (giá trị khoản vay 17 triệu USD)
 • Tham gia vào khoản vay 10 triệu USD đối với dự án tài chính Đà Nẵng Beach Resort & Villas của Công ty Nam Phát (một dự án đầu tư của VinaCapital)
 • Tư vấn cho Công ty Lakeway Việt Nam tham gia hợp đồng liên doanh với công ty Quang Thanh trong Dự án Đầu tư Phước Lợi
 • Đại diện cho Công ty Cổ Phần Kết Cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu Khí trong một thỏa thuận cổ đông chiến lược với McPEC cho một dự án xây dựng dầu khí ở Việt Nam
 • Tư vấn và hỗ trợ cho Groupe Lacroix trong việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài với một nhà máy lớn tại tỉnh Long An
 • Tư vấn về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Activia
 • Tư vấn về thỏa thuận mua bán cổ phần của Aquaone Hau Giang
 • Tư vấn cho Công ty Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn về việc tái cấu trúc lại công ty
 • Hỗ trợ và tư vấn cho EMAS về việc giải thể
 • Hỗ trợ cho Công ty Chứng Khoán Phượng Hoàng trong giao dịch M&A
 • Tư vấn cho Công ty TNHH Boss Taurus, Công ty TNHH Dekmo và Công ty TNHH Công nghiệp Archer về việc thành lập mới một công ty với một nhà máy sản xuất gỗ ở Khu Công Nghiệp Đồng Nai
 • Hỗ trợ cho AQUAONE trong giao dịch M&A với một công ty xử lý chất thải ở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn trong việc cấu trúc và sáp nhập của Tập đoàn Aikya Pharma
 • Tư vấn EPIS trong một giao dịch M&A
 • Tư vấn cho SOFEL về đăng ký và thế chấp tàu biển ở Việt Nam
 • Tư vấn cho Interchem Pte. Ltd. về đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh và các vấn đề pháp lý thường gặp
 • Tư vấn cho PTTEP về giao dịch chuyển nhượng cổ phần hình thành trong tương lai về Lô dầu ở Việt Nam
 • Tư vấn cho Hyundai Freezer Plant Co., Ltd thành lập công ty tại Việt Nam
 • Tư vấn cho Streamcast Asia Vietnam Company Limited về đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh và cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên