Tài chính & Ngân hàng

Giao dịch tài chính vô cùng phức tạp và do đó cần các cố vấn có kiến thức sâu rộng về tài chính và ngân hàng. EPLegal tự hào vì có các luật sư thành viên xuất sắc với kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng liên quan đến tài chính, ngân hàng, thu mua , đặc biệt là việc cấp tín dụng cho dự án. EPLegal cũng có một đội ngũ tài chính giàu kinh nghiệm với trình độ chuyên môn giỏi để tư vấn về luật pháp Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ chung trong hoạt động ngân hàng, chứng khoán và tài chính.

Công ty hỗ trợ khách hàng khi xin tài trợ bằng việc cung cấp các thỏa thuận cho vay hợp vốn, dự thảo bảo đảm, tài liệu bảo lãnh và thế chấp.

EPLegal bảo đảm các văn kiện soạn thảo cho khách hàng tuân thủ đúng các quy định để có thể đáp ứng được kỳ vọngcủa các ngân hàng và/hoặc bên đi vay. Đặc biệt, EPLegal đã hỗ trợ nhiều khoản vay hợp vốn phức tạp và đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ những khoản vay hợp vốn đầu tiên của các ngân hàng Việt Nam đối với bên vay nước ngoài dưới sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia pháp lý và tài chính của EPLegal có thể cung cấp những tư vấn về việc cấu trúc các giao dịch tài chính bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu quốc tế, thu lợi tức và tài sản, mua các khoản vay tín dụng.

EPLegal cung cấp một phạm vi rộng các dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, cụ thể nhưng không giới hạn: 

 • Đàm phán và chuẩn bị tài liệu liên quan đến việc vay cho cho vay vốn, chuẩn bị hợp đồng vay và các tài liệu bảo đảm;
 • Hỗ trợ khách hàng trong nhiều khoản vay hợp vốn phức tạp;
 • Cung cấp tư vấn pháp lý toàn diện liên quan đến cấu trúc giao dịch tài chính bao gồm việc phát hành trái phiếu quốc tế, thu lợi tức và tài sản, và mua các khoản vay tín dụng.
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận chấp thuận hoặc thủ tục cấp phép với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Các dự án Tài chính & Ngân hàng tiêu biểu

 • Tư vấn cho một công ty liên doanh của Ezra Holdings-EMAS-PVT-Keppel (trụ sở tại Singapore) trong thỏa thuận liên doanh, đầu tư ra nước ngoài và thỏa thuận vay hợp vốn trong dự án Chim Sáo FPSO (tổng giá trị khoản vay 250 triệu USD)
 • Tư vấn cho PVFC HCM về dự thảo Hợp đồng cấp tín dụng Hermes giữa Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Bên vay) và Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA với Citibank International Plc
 • Tư vấn cho PVFC về cung cấp tài chính cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
 • Tư vấn cho Ngân hàng ICICI (chi nhánh Singapore) đối với khoản vay cho Công ty TNHH Venky’s Việt Nam và đảm bảo khoản vay trên động sản cũng như bất động sản tại Việt Nam (giá trị khoản vay 17 triệu USD)
 • Tư vấn cho Natixis (Singapore) về việc tái cấp tài chính dự án Chim Sáo FPSO
 • Tư vấn tài chính dự án đóng tàu H1031 và H1032 cho VietinBank
 • Tư vấn cho GEMADEPT về các giao dịch ISDA với Citibank liên quan đến việc bảo hiểm rủi ro về giá dầu
 • Tư vấn cho PVTrans về giao dịch tín dụng 9 triệu USD giữa Habubank và PVTrans cho việc hỗ trợ tài chính FSO Kamari.
 • Tư vấn cho Bumi Armada Behard (Bên vay quốc tịch Malaysia) về việc hợp vốn khoản vay cho dự án TGT FPSO (giá trị hơn 300 triệu USD)
 • Tư vấn cho PVFC trong việc tái cơ cấu hợp đồng vay vốn cho FSO5
 • Tham gia vào khoản vay 10 triệu USD đối với dự án tài chính Đà Nẵng Beach Resort & Villas của Công ty Nam Phát (một dự án đầu tư của VinaCapital)
 • Tư vấn tín dụng cho VIHI LLC trong dự án khu nghỉ dưỡng Olalani
 • Tư vấn cho Vietjet Air về các dự án mua tàu bay
 • Tư vấn cho Vietjet Air về dự án hỗ trợ tài chính/tái cấp tài chính tàu bay
 • Tư vấn cho Vietjet Air về các thỏa thuận thay thế nghĩa vụ
 • Tư vấn cho Công ty TNHH Công nghiệp tàu thủy Dung Quất về đầu tư vốn trong hợp đồng đóng tàu với Kuipers Shipbuilding B. V.
 • Tư vấn cho PVcomBank về các tài liệu bảo đảm của gói EPC của Dự án Nhà máy điện Long Phú 1
 • Tư vấn cho PVcomBank về chuyển giao khoản nợ với Natixis
 • Tư vấn cho PVcomBank về tài liệu đảm bảo của các ngân hàng
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về hợp đồng tín dụng với ABBank để thực hiện dự án đóng hai tàu, trị giá 40 triệu USD
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về hợp đồng tín dụng với ABBank trị giá 5 triệu USD.
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về hợp đồng tín dụng và giao dịch thế chấp với HDBank có giá trị hàng triệu đô la Mỹ.
 • Tư vấn cho Công Ty TNHH Đóng tàu và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn về hợp đồng tín dụng và giao dịch thế chấp với TPBank có giá trị hàng triệu đô la Mỹ.
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng hợp vốn giữa Cathay Limited và PVGas cho dự án Nam Côn Sơn 2
 • Tư vấn cho một công ty quản lý tài chính về giao dịch trái phiếu ở công ty đại chúng
 • Tư vấn tài chính trong hợp đồng đóng tàu cho ABBank
 • Tư vấn tài chính trong hợp đồng đóng tàu (2015) cho DBS
 • Tư vấn cho Cathay United Bank về việc sửa đổi cấu trúc tài chính dự án Tàu biển
 • Tư vấn cho PVTrans Emas về việc đăng ký khoản nợ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Tư vấn cho PVIAM về cổ phiếu tại tập đoàn Novaland
 • Tư vấn cho Yinson Behard Yin về Chứng thư đảm bảocủa một dự án tài chính
 • Tư vấn cho Công ty TNHH Uttara Foods & Feeds về giao dịch bảo đảm