Cơ sở hạ tầng

Tư vấn xây dựng là một trong những dịch vụ ưu việt của chúng tôi. Đội ngũ chuyên gia tận tâm của EPLegal cung cấp dịch vụ dựa trên kiến thức chuyên sâu trong mọi khía cạnh của ngành xây dựng.

Từng tư vấn cho khách hàng trong các dự án xây dựng có giá trị cao, các luật sư EPLegal có kinh nghiệm đáng kể trong việc tư vấn về tất cả các hợp đồng xây dựng tiêu chuẩn quan trọng, cũng như về các hợp đồng xây dựng riêng biệt, độc đáo nhất.

Bề dày kinh nghiệm này cho phép EPLegal cấu trúc hóa chiến lược ký kết phù hợp với yêu cầu thương mại và tài chính của khách hàng bất kể sự phức tạp của dự án hoặc cấu trúc tài chính đã chọn.

Các dự án tiêu biểu
• Dự án nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum: Tư vấn cho Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh (VSH) về dự án;
• Diamond Drilling Platform: Đại diện cho Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Thiết bị Dầu khí trong hợp đồng EPC với Công ty TNHH PC Việt Nam (DMDP-A);
• Khu phức hợp An Phú: Cung cấp quy hoạch pháp lý tổng thể cho khu phức hợp Sân Gôn – Spa & Câu Lạc Bộ Đồng Quê – Nhà Ở 101ha tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh;
• Nhà ga tại Cái Mép – Thị Vải: Cung cấp quy hoạch pháp lý tổng thể cho Gemalink (JVC giữa Gemadept và CMA CGM) trong việc xây dựng nhà ga