Category Archives: Noi bo

Tin tức nội bộ

EPLegal tuyển dụng Nhân viên pháp lý

EPLegal Tuyển dụng Nhân viên Pháp ly

EPLegal đang tìm kiếm các ứng viên xuất sắc để tham gia vào nhóm chuyên môn của chúng tôi với tư cách là NHÂN VIÊN PHÁP LÝ với các mối quan tâm chính trong: Dự án và năng lượng, Giải quyết tranh chấp, Trọng tài. Các nhiệm vụ và trách nhiệm công việc: • Chuẩn […]