CẬP NHẬT PHÁP LÝ: NGHỊ ĐỊNH 54/2021NĐ-CP VỀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG

cap-nhat-phap-ly-01

Cập nhật pháp lý: Ngày 21/5/2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP trong đó có quy định chi tiết về việc đánh giá sơ bộ các tác động tới môi trường. 

Nghị định trên được áp dụng rộng rãi đối với các cơ quan, tổ chức và các cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến một số hoạt động đầu tư bao gồm: Dự án đầu tư lĩnh vực công; Dự án đầu tư theo phương án đối tác công tư; Dự án đầu tư theo tình huống chấp thuận chủ trương đầu tư về quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư; Dự án đầu tư theo diện cấp Giấy chứng nhận việc đăng ký đầu tư, trừ trường hợp việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xuất phát từ yêu cầu của nhà đầu tư. 

cap-nhat-phap-ly-01

Một số nội dung quan trọng nhất trong việc đánh giá các tác động tới môi trường bao gồm: 

  • Đánh giá sự phù hợp của địa điểm, vị trí thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược cũng như Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia;
  • Phát hiện, nhận dạng, cũng như có khả năng dự báo các tác động của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở từng quy mô cụ thể, công nghệ phục vụ sản xuất và địa điểm để thực hiện dự án; 
  • Thực hiện việc phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án về quy mô, công nghệ phục vụ sản xuất, công nghệ trong xử lý chất thải, địa điểm nhằm thực hiện dự án đầu tư và các biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động môi trường. 

Để được cập nhật thêm các thông tin pháp lý mới nhất, doanh nghiệp hãy gửi email tới địa chỉ: info@eplegal.com để đăng ký nhận Newsletter định kì của Văn phòng Luật EPLegal VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *